Quality Dynamics Consultancy Sdn Bhd mempersembahkan

Okt 23 - 24, 2018 (9 pagi - 5 petang) di Holiday Inn Kuala Lumpur Glenmarie

7 Alat QC (Konsep Dan Penggunaan)

(penceramah: Tuan Hj. Abdullah Kassim )

objektif

1.   Penggunaan 7 Alat QC bagi Penyelesaian Masalah dan Aktiviti
      Peningkatan Kualiti.
2.   Penggunaan Kitaran PDCA yang Sistematik bagi Penyelesaian Masalah dan
      Aktiviti Peningkatan Kualiti.
3.   Integrasi Kitaran PDCA dan 7 Alat QC di dalam Penyelesaian Masalah dan
      pengendalian Projek Peningkatan Kualiti.
4.   Memahami ciri-ciri Projek Peningkatan Kualiti yang berjaya.

kandungan

1.   Kualiti dan Peningkatan Kualiti
        -  Konsep
        -  Objektif
        -  Pendekatan

2.   Pendekatan PDCA kepada Penyelesaian Masalah dan Aktiviti
      Peningkatan Kualiti

        -  Rancang
        -  Laksana
        -  Pemeriksa
        -  Tindakan

3.   Kepentingan Data
        -  Pengumpulan Data
        -  Analisa Data
        -  Persembahan Data    
   Latihan Berkumpulan   

4.   Konsep, Penggunaan dan Pembentukan 7 Alat QC

       4.1  Kertas Semak
                  -  Apakah kaedah terbaik untuk mengumpul data?
                  -  Bagaimana mencegah kecuaian dalam pemeriksaan?
                  -  Bagaimana membentuk kertas semak yang memudahkan kegunaan?

       4.2  Gambarajah Pareto
                  -  Bagaimana membentuk Gambarajah Pareto?
                  -  Bagaimana mengkelaskan kecacatan?
                  -  Bagaiman mengenalpasti masalah mengikut turutan keparahan?
   Latihan Berkumpulan
   
       4.3  Gambarajah Ishikawa (Gambarajah Sebab-Akibat)
                  -  Bagaimana membentuk Gambarajah Ishikawa?
                  -  Bagaimana mencari punca-punca kemungkinan untuk sesuatu
                      kecacatan?
                  -  Bagaimana menjalankan teknik “brainstorming” dengan berkesan?
                  -  Bagaimana hendak meverifikasikan punca-punca?
   Latihan Berkumpulan

       4.4  Graf dan Carta (Graf Garis, Graf Bar,)
                  -  Kegunaan dan intepretasi graf
                  -  Kegunaan graf garis dan graf bar
   Latihan Berkumpulan

       4.5  Histogram
                  -  Bagaimana hendak membentuk Histogram?
                  -  Bagaimana intepretasi bentuk-bentuk histogram?      

       4.6   Gambarajah Taburan
                  -  Mengenalpasti korelasi antara sebab dan akibat
                  -  Bagaimana hendak membentuk Gambarajah Taburan     

       4.7   Carta Radar dan Carta Gantt Carta Kawalan
                  -  Membentuk, Kegunaan dan Interpretasi Carta Radar
                  -  Kegunaan dan analisa Carta Gantt?
                     Bagaimana mengguna carta kawalan?

5.   Persembahan multimedia kegunaan Kitaran PDCA dan 7 Alat QC  
      untuk Projek Peningkatan Kualiti yang berjaya.

metodologi

Persembahan Power Point , Kerja Berkumpulan, Kajian Kes dan latihan

peserta

Pengurus, Eksekutif, Fasilitator dan Ketua Kumpulan ICC dan juga sesiapa yang melibat dalam Projek Peningkatan Kualiti.

pelaburan yuran / pendaftaran awal sebelum atau pada 09/10/2018

Biasa: RM 1,595.00 nett / RM1,495.00 nett setiap peserta

Diskaun Kumpulan: RM1,495.00 nett / RM 1,395.00 nett setiap peserta (minima 2 peserta dari syarikat yang sama)

(Yuran termasuk Bahan-bahan Kursus, Makan Tengahari (Bufet), Beg Seminar, Makanan & Minuman Ringan serta Sijil Kehadiran)

pendaftaran & bayaran


PROGRAM INI BOLEH DITUNTUT DI BAWAH SKIM "SBL"

PENDAFTARAN boleh dibuat secara "online" di halaman www.qdc.com.my ATAU hubungi 03-78054587 / 03-78044196. Talian telefon dibuka dari pukul 8:30 pagi sehingga 6:00 petang setiap hari Isnin hingga Jumaat.

Setiap PENDAFTARAN mestilah disertakan bersama BAYARAN.

Borang pendaftaran yang telah lengkap serta cek di atas nama "Quality Dynamics Consultancy Sdn Bhd" hendaklah diserahkan atau difaxkan kepada:

(YURAN YANG TELAH DIBAYAR TIDAK AKAN DIPULANGKAN tetapi penggantian peserta dibenarkan tanpa bayaran tambahan. Quality Dynamics Consultancy Sdn Bhd berhak untuk membatalkan atau menangguhkan kursus di atas. Sebarang perubahan akan dimaklumkan dengan kadar segera)

FASILITATOR KURSUS - TUAN HJ. ABDULLAH KASSIM

Berkelulusan Sarjana Pengurusan Operasi dan Sistem Pembuatan (MSc)  dari Universiti Nottingham, United Kingdom, beliau mempunyai pengalaman lebih daripada 22 tahun dalam menjalankan kerja-kerja latihan dan perundingan dalam peningkatan kualiti dan produktiviti.  Beliau pernah bertugas di Perbadanan Produktiviti Malaysia  (MPC) sebagai Pengurus Pengurusan Kejuruteraan Industri

Bidang pengkhususan beliau adalah Production and Operation Management, Pengurusan Kualiti, Innovative and Creative Circle, Kaizen dan  Amalan 5S.

Seorang juruperunding yang berpengalaman dalam implementasi ICC beliau pernah menghakimi Konvensyen-konvensyen ICC di syarikat-syarikat tempatan dan antarabangsa yang terkemuka.

Seorang ahli audit teknikal Anugerah Kecemerlangan Pengurusan Kualiti (QMEA) yang telah diadakan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri.

Antara pelanggan-pelanggan beliau dalam latihan dan perundingan adalah Rajang Port Authority, Federal Cables, Tenaga Cable, Mindef, Sony Video, Ampang Putri Specialist Centre, Solectron, UPM, Hitachi Electronics, MATRADE, SIRIM, Toshiba Electronics, TLDM, TNB, Nikko Electronics, Lembaga Tabung Haji, Aerod, Mitsumi Electronics, MCB Holding dan Universiti Teknologi Malaysia.

Beliau juga pernah mengikuti latihan pengurusan kualiti  di Netherland, Jepun, Taipei, Indonesia dan Malaysia.