Quality Dynamics Consultancy Sdn Bhd mempersembahkan

Nov 14, 2018 (9 pagi - 5 petang) di Holiday Inn Kuala Lumpur Glenmarie

Pengenalan Simpan Kira-Kira & Perakaunan untuk Kumpulan Perkeranian

(penceramah: Tn. Haji Shafee Hashim )

objektif

Kursus sehari ini akan memberi ilmu dan kemahiran asas untuk membolehkan para peserta:

1.   Memahami asas-asas dan sistem perakauan/simpankira yang menepati piawai
      perakaunan yang diterima umum
2.   Dapat membuat catitan rekod-rekod kewangan di dalam akaun-akaun yang sesuai
3.   Dapat menyediakan penyata-penyata kewangan yang mudah

kandungan

1.  Pengenalan asas simpan kira
2.  Konsep dan Prinsip Perakaunan
3.  Klasifikasi akaun:
       -  Aset
       -  Liabiliti
       -  Ekuiti
       -  Pemilik
       -  Belanja dan
       -  Hasil
4.  Dokumen perniagaan sebagai sumber maklumat
5.  Konsep Catatan Bergu dan Persamaan Akaun
6.  Konsep Persamaan
7.  Merekodkan Urusniaga:
    (a)  Jurnal sebagai buku catatan pertama
    (b)  Lejar
8.  Imbangan duga
9.  Penyata kewangan:
    (a)  Penyata Untung dan Rugi
    (b)  Lembaran Imbangan

metodologi

Kaedah yang akan digunakan ialah kuliah, perbincangan dan latihan kemahiran.

peserta

1. Kumpulan perkeranian am, perkeranian perakauanan dan kewangan
2. Penyelia bahagian perakauan dan kewangan
3. Usahawan dan bakal usahawan EKS
4. Sesiapa yang berminat

pelaburan yuran / pendaftaran awal sebelum atau pada 31/10/2018

Biasa: RM 915.00 nett / RM 865.00 nett setiap peserta

Diskaun Kumpulan: RM 865.00 nett / RM 815.00 nett setiap peserta (minima 2 peserta dari syarikat yang sama)

(Yuran termasuk Bahan-bahan Kursus, Makan Tengahari (Bufet), Beg Seminar, Makanan & Minuman Ringan serta Sijil Kehadiran)

pendaftaran & bayaran


PROGRAM INI BOLEH DITUNTUT DI BAWAH SKIM "SBL"

PENDAFTARAN boleh dibuat secara "online" di halaman www.qdc.com.my ATAU hubungi 03-78054587 / 03-78044196. Talian telefon dibuka dari pukul 8:30 pagi sehingga 6:00 petang setiap hari Isnin hingga Jumaat.

Setiap PENDAFTARAN mestilah disertakan bersama BAYARAN.

Borang pendaftaran yang telah lengkap serta cek di atas nama "Quality Dynamics Consultancy Sdn Bhd" hendaklah diserahkan atau difaxkan kepada:

(YURAN YANG TELAH DIBAYAR TIDAK AKAN DIPULANGKAN tetapi penggantian peserta dibenarkan tanpa bayaran tambahan. Quality Dynamics Consultancy Sdn Bhd berhak untuk membatalkan atau menangguhkan kursus di atas. Sebarang perubahan akan dimaklumkan dengan kadar segera)

FASILITATOR KURSUS - TN. HAJI SHAFEE HASHIM

Haji Shafee Hashim berkelulusan MBA (Perakaunan) dari Southern New Hampshire University, USA, dan Sarjana Muda Ekonomi dengan Kepujian dari Unversiti Malaya.  Beliau juga merupakan seorang yang berdaftar sebagai Chartered Acountant, MIA.

Beliau pernah bertugas sebagai Pegawai Perunding dan Pengurus selama 27 tahun dengan Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC).  Sepanjang tempuh itu beliau bertanggungjawab merancang, menyelaras dan menjalankan kursus-kursus untuk peserta dalam dan luar negeri. Juga memberikan khidmat perundingan kepada syarikat-syarikat tempatan di bidang perakaunan, kewangan, pengukuran produktiviti, 5S dan ICC.

Bidang kemahiran beliau ialah keusahawanan, perakaunan, pengurusan kewangan, pengukuran produktiviti, 5S dan ICC.  Pelanggan beliau, di antara lain, termasuk Khazanah Negara, TLDM, Sarawak Economic Development Corporation, PSMB, Asean Bintulu Corporation, Jabatan Hal Ehwal Veteran,ATM, Yayasan Sarawak, dan UITM.