Quality Dynamics Consultancy Sdn Bhd mempersembahkan

Nov 21 - 22, 2018 (9 pagi - 5 petang) di Holiday Inn Kuala Lumpur Glenmarie

Pengurusan Fail & Rekod

(penceramah: Tuan Hj. Abdullah Kassim )

objektif

1.    Memperkenalkan prinsip –prinsip, teknik moden dan prosedur yang
       sewajarnya di dalam pengurusan fail dan rekod organisasi bagi
       meningkatkan produktiviti.
2.    Menguruskan fail dan rekod secara efektif dan berkesan
3.    Menyeragamkan pengurusan fail dan rekod di syarikat

kandungan

1.  Pengenalan kepada Pengurusan Fail & Rekod
      -  Apa itu Fail?
      -  Kenapa kita perlu sistem Pengurusan Fail & Rekod yang bagus?
      -  Apa masalah-masalah dalam Pengurusan Fail & Rekod?
      -  Kepentingan sistem penfailan yang baik
      -  Kitaran Hidup Rekod
     Kerja Berkumpulan          

2.   Sistem Penfailan dan Klasifikasi
      -    Jenis-jenis klasifikasi fail
               - “Alphabetical”, “Numerical” dan “Alpha-numerical”
               -  Contoh setiap klasifikasi fail
               -  Kekuatan & Kelemahan setiap klasifikasi fail
      Kerja Berkumpulan

3.  Kawalan Fail dan Rekod
     -    Bagaimana untuk menghalang daripada kehilangan rekod yang
           dipinjam dari fail?
     -    Bagaimana untuk menghalang rekod daripada hilang dalam fail.
     -    Menggunakan  sistem “charge” bagi  kawalan fail dan rekod.
     -    Kepentingan “SOP” untuk meningkatkan Kawalan Fail & Rekod
     -    Contoh “SOP” dalam pengurusan fail & rekod
   Kerja Berkumpulan

4.   Contoh Kawalan Dokumen dan Rekod ISO 9001 
      -    Kawalan dokuman
               -  Ciri-ciri kawalan dokuman            
      -    Kawalan rekod
               -  Ciri-ciri kawalan rekod

5.  Penyimpanan dan Pemusnahan Rekod
    
  -    Apakah Jadual Penyimpanan Rekod?
      -    Kelebihan Jadual Penyimpanan Rekod
      -    Peraturan kerajaan dalam Penyimpanan dan Pemusnahan rekod
      -    Faktor-faktor penilaian rekod
      -    Contoh jadual penyimpanan rekod
      -    Mengatur Jadual Penyimpanan
      -    Pemindahan & Pemusnahan – Faktor-faktor yang perlu
           dipertimbangkan
      -    Perancangan pemindahan rekod
      -    Bagaimana menetapkan jadual pemusnahan
      -    Pemusnahan Fail
     Kerja Berkumpulan

6. Amalan 5S di dalam pejabat
     -  Definisi “Seiri”, “Seiton”, “Seiketsu”, “Seiketsu” and “Shitsuke”
     -  Sebahagian contoh Amalan 5S yang baik di dalam pejabat
     -  Kelebihan 5S
     -  5S dan Pengurusan Rekod

7.   Kerja Berkumpulan: Fail Anda
     Sesi ini membincangkan amalan pengurusan fail & rekod di syarikat para
     peserta. Ia bertujuan membolehkan ahli kumpulan memberikan tindakbalas
     secara spontan untuk mempertingkatkan sistem dan amalan pengurusan fail di
     dalam syarikat mereka.

metodologi

Persembahan Power Point, Kerja kumpulan, kajian kes dan sesi soal jawab.

peserta

Semua kakitangan yang terlibat di dalam pengurusan fail atau pengendalian  rekod-rekod.

pelaburan yuran / pendaftaran awal sebelum atau pada 07/11/2018

Biasa: RM 1,595.00 nett / RM1,495.00 nett setiap peserta

Diskaun Kumpulan: RM1,495.00 nett / RM 1,395.00 nett setiap peserta (minima 2 peserta dari syarikat yang sama)

(Yuran termasuk Bahan-bahan Kursus, Makan Tengahari (Bufet), Beg Seminar, Makanan & Minuman Ringan serta Sijil Kehadiran)

pendaftaran & bayaran


PROGRAM INI BOLEH DITUNTUT DI BAWAH SKIM "SBL"

PENDAFTARAN boleh dibuat secara "online" di halaman www.qdc.com.my ATAU hubungi 03-78054587 / 03-78044196. Talian telefon dibuka dari pukul 8:30 pagi sehingga 6:00 petang setiap hari Isnin hingga Jumaat.

Setiap PENDAFTARAN mestilah disertakan bersama BAYARAN.

Borang pendaftaran yang telah lengkap serta cek di atas nama "Quality Dynamics Consultancy Sdn Bhd" hendaklah diserahkan atau difaxkan kepada:

(YURAN YANG TELAH DIBAYAR TIDAK AKAN DIPULANGKAN tetapi penggantian peserta dibenarkan tanpa bayaran tambahan. Quality Dynamics Consultancy Sdn Bhd berhak untuk membatalkan atau menangguhkan kursus di atas. Sebarang perubahan akan dimaklumkan dengan kadar segera)

FASILITATOR KURSUS - TUAN HJ. ABDULLAH KASSIM

Berkelulusan Sarjana Pengurusan Operasi dan Sistem Pembuatan (MSc)  dari Universiti Nottingham, United Kingdom, beliau mempunyai pengalaman lebih daripada 22 tahun dalam menjalankan kerja-kerja latihan dan perundingan dalam peningkatan kualiti dan produktiviti.  Beliau pernah bertugas di Perbadanan Produktiviti Malaysia  (MPC) sebagai Pengurus Pengurusan Kejuruteraan Industri

Bidang pengkhususan beliau adalah Production and Operation Management, Pengurusan Kualiti, Innovative and Creative Circle, Kaizen dan  Amalan 5S.

Seorang juruperunding yang berpengalaman dalam implementasi ICC beliau pernah menghakimi Konvensyen-konvensyen ICC di syarikat-syarikat tempatan dan antarabangsa yang terkemuka.

Seorang ahli audit teknikal Anugerah Kecemerlangan Pengurusan Kualiti (QMEA) yang telah diadakan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri.

Antara pelanggan-pelanggan beliau dalam latihan dan perundingan adalah Rajang Port Authority, Federal Cables, Tenaga Cable, Mindef, Sony Video, Ampang Putri Specialist Centre, Solectron, UPM, Hitachi Electronics, MATRADE, SIRIM, Toshiba Electronics, TLDM, TNB, Nikko Electronics, Lembaga Tabung Haji, Aerod, Mitsumi Electronics, MCB Holding dan Universiti Teknologi Malaysia.

Beliau juga pernah mengikuti latihan pengurusan kualiti  di Netherland, Jepun, Taipei, Indonesia dan Malaysia.