Quality Dynamics Consultancy Sdn Bhd mempersembahkan

Sep 17 - 18, 2019 (9 pagi - 5 petang) di Holiday Inn Kuala Lumpur Glenmarie

Asas Perakaunan untuk Eksekutif Muda & Perkeranian Perakaunan

(penceramah: Tn. Haji Shafee Hashim )

objektif

Diantara objektif kursus ini adalah untuk:

     - Memberikan penjelasan tentang kepentingan dan objektif
        perakaunan di dalam perniagaan.
     - Menerangkan langkah-langkah di dalam kitaran perakaunan.
     - Memberikan kefahaman tentang jenis-jenis atau kumpulan-
        kumpulan akaun.
     - Memberikan kemahiran kepada peserta menyediakan imbanguan
        duga, dan penyata-penyata kewangan iaitu penyata untung
        dan rugi; penyata untung terkumpul dan lembaran imbangan.

kandungan

PENGENALAN
      - Apa itu Perakaunan?
      - Objektif dan Kepentingan Sistem Perakaunan
        yang Baik
      - Prinsip dan Andaian Perakaunan
      - Kitaran Perakaunan

ASET, LIABILITI, EKUITI PEMILIK, HASIL DAN BELANJA 
      - Pengenalan dan Pengelasan Akaun
      - Pendedahan kepada Penyata-Penyata Kewangan
      - Persamaan Perakaunan
      - Latihan

DOKUMEN PERNIAGAAN SEBAGAI SUMBER PERAKAUNAN
      - Dokumen Urusniaga Sebagai Sumber Maklumat
      - Aliran Dokumen antara Pembeli dengan Penjual
      - Diskaun Urusniaga
 
BUKU CATATAN PERTAMA
      - Jurnal Am
      - Buku Tunai
      - Jurnal Belian dan Jurnal Jualan
      - Jurnal Pulangan Belian dan Pulangan Jualan

LEJAR
      - Merekod ke dalam Lejar
      - Mengimbang dan menutup Akaun
      - Pembahagian Lejar
      - Latihan

IMBANGAN DUGA
      - Fungsi dan Keterhadan Imbangan Duga
      - Penyediaan Imbangan Duga
      - Latihan
 
PELARASAN DI AKHIR TAHUN KEWANGAN
      - Perbezaan Perakaunan Asas Tunai dengan Akruan
      - Terakru dan Terdahulu
      - Hutang Lapuk, Hutang Lapuk Terpulih dan
        Peruntukan Hutan Ragu
      - Sudut Nilai dan Peruntukan Susut Nilai
      - Pelupusan Aset Bukan Semasa

PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN
      - Akaun Perdagangan dan Akaun Untung Rugi
      - Lembaran Imbangan
      - Latihan

TAFSIRAN PENYATA KEWANGAN
      - Analisis Nisbah
      - Mentafsir Nisbah

PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM PERAKAUNAN
      - Komputer dalam Perakaunan
      - Penggunaan Perisian Komputer
      - Contoh Perisian Komputer

 

   

metodologi

Kaedah yang akan digunakan ialah kuliah, perbincangan, latihan
dalam kelas dan tunjuk ajar.

peserta

Usahawan, Eksekutif dan Staf Perakaunan dan Kewangan

pelaburan yuran / pendaftaran awal sebelum atau pada 03/09/2019

Biasa: RM 1,595.00 / RM1,495.00 setiap peserta

Diskaun Kumpulan: RM1,495.00 / RM 1,395.00 setiap peserta (minima 2 peserta dari syarikat yang sama)

(Yuran termasuk Bahan-bahan Kursus, Makan Tengahari (Bufet), Beg Seminar, Makanan & Minuman Ringan serta Sijil Kehadiran)

pendaftaran & bayaran


PROGRAM INI BOLEH DITUNTUT DI BAWAH SKIM "SBL"

PENDAFTARAN boleh dibuat secara "online" di halaman www.qdc.com.my ATAU hubungi 03-78054587 / 03-78044196. Talian telefon dibuka dari pukul 8:30 pagi sehingga 6:00 petang setiap hari Isnin hingga Jumaat.

Setiap PENDAFTARAN mestilah disertakan bersama BAYARAN.

Borang pendaftaran yang telah lengkap serta cek di atas nama "Quality Dynamics Consultancy Sdn Bhd" hendaklah diserahkan atau difaxkan kepada:

(YURAN YANG TELAH DIBAYAR TIDAK AKAN DIPULANGKAN tetapi penggantian peserta dibenarkan tanpa bayaran tambahan. Quality Dynamics Consultancy Sdn Bhd berhak untuk membatalkan atau menangguhkan kursus di atas. Sebarang perubahan akan dimaklumkan dengan kadar segera)

FASILITATOR KURSUS - TN. HAJI SHAFEE HASHIM

Haji Shafee Hashim berkelulusan MBA (Perakaunan) dari Southern New Hampshire University, USA, dan Sarjana Muda Ekonomi dengan Kepujian dari Unversiti Malaya.  Beliau juga merupakan seorang yang berdaftar sebagai Chartered Acountant, MIA.

Beliau pernah bertugas sebagai Pegawai Perunding dan Pengurus selama 27 tahun dengan Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC).  Sepanjang tempuh itu beliau bertanggungjawab merancang, menyelaras dan menjalankan kursus-kursus untuk peserta dalam dan luar negeri. Juga memberikan khidmat perundingan kepada syarikat-syarikat tempatan di bidang perakaunan, kewangan, pengukuran produktiviti, 5S dan ICC.

Bidang kemahiran beliau ialah keusahawanan, perakaunan, pengurusan kewangan, pengukuran produktiviti, 5S dan ICC.  Pelanggan beliau, di antara lain, termasuk Khazanah Negara, TLDM, Sarawak Economic Development Corporation, PSMB, Asean Bintulu Corporation, Jabatan Hal Ehwal Veteran,ATM, Yayasan Sarawak, dan UITM.