Quality Dynamics Consultancy Sdn Bhd mempersembahkan

Sep 25 - 26, 2019 (9 pagi - 5 petang) di Holiday Inn Kuala Lumpur Glenmarie

Motivasi ke Arah Kecemerlangan Prestasi

(penceramah: Encik Hamdi Othman )

objektif

 Objektif utama kursus ini adalah:

      - Memberi kefahaman tentang konsep kerja dan kepentingan modal insan.
      - Membincangkan konsep motivasi dan keadah mendorong pekerja
        melakukan yang terbaik.
      - Memberi penjelasan tentang pembentukan sikap dan pengurusan prestasi
        kerja.

kandungan

1.   Pengenalan
       -  Penerangan tentang kepentingan tajuk dan objektif kursus.
       -  Para peserta dan penceramah di beri peluang memperkenalkan diri.
         
2.   Kepentingan Kerja
      -  Mengenaipasti mengapa kita bekerja

3.   Pengenalan kepada Konsep Motivasi
      -  Membincang pengertian konsep Motivasi
      -  Memahami teori-teori Motivasi dan kegunaannya untuk meningkatkan
          motivasi diri dan pekerja.

4.   Memahami Individu
      -  Membincang faktor-faktor yang membentuk personality sesorang individu.
      -  Memahami pebezaan individu melalui latihan.

5.   Memahami Pembentukan Sikap
      -  Membincang pembentukan sikap, mengenal pasti
          kekuatan dan kelemahan diri dan keadah mengubah sikap.

6.   Latihan 1:  Kita Mesti Berjaya
      -  Para peserta akan dibahagikan kepada beberapa pasukan kecil dan
         dan bersaing untuk mencapai keuntungan yang tinggi.  Latihan ini akan
         akan menguji motivasi, sikap, semangat kerja dalam pasukan dan
         dan keyakinan diri.

7.   Kaedah Memotivasikan Pekerja
      -  Membincang beberapa kaedah untuk meningkatkan motivasi pekerja
         agar dapat mencapai sasaran kerja dan objektif organisasi.
        
8.   Pembentukan Keyakinan Diri
      -  Memahami kepentingan keyakinan diri untuk kemajuan kerjaya dan
          bagaimana hendak meningkatkan keyakinan diri.

9.   Menangani Perubahan
       -  Membincang kaedah untuk menangani perubahan yang sentiasa berlaku
           dalam organisasi dan kehidupan.

10.  Formula Prestasi kerja
       -  Membincang faktor-faktor yang terlibat dalam menganalisa prestasi
           kerja seseorang individu.

11.  Rumusan
       -  Membincang pembelajaran yang diperolehi dari kursus ini.    

metodologi

Kaedah yang akan digunakan ialah syarahan, perbincangan dan latihan.

peserta

Pengurus, Penyelia dan Pegawai yang perlu bekerja dengan pegawai dan/atau staff sokongan setiap hari atau berdasarkan projek.

pelaburan yuran / pendaftaran awal sebelum atau pada 11/09/2019

Biasa: RM 1,595.00 / RM1,495.00 setiap peserta

Diskaun Kumpulan: RM1,495.00 / RM1,395.00 setiap peserta (minima 2 peserta dari syarikat yang sama)

(Yuran termasuk Bahan-bahan Kursus, Makan Tengahari (Bufet), Beg Seminar, Makanan & Minuman Ringan serta Sijil Kehadiran)

pendaftaran & bayaran


PROGRAM INI BOLEH DITUNTUT DI BAWAH SKIM "SBL"

PENDAFTARAN boleh dibuat secara "online" di halaman www.qdc.com.my ATAU hubungi 03-78054587 / 03-78044196. Talian telefon dibuka dari pukul 8:30 pagi sehingga 6:00 petang setiap hari Isnin hingga Jumaat.

Setiap PENDAFTARAN mestilah disertakan bersama BAYARAN.

Borang pendaftaran yang telah lengkap serta cek di atas nama "Quality Dynamics Consultancy Sdn Bhd" hendaklah diserahkan atau difaxkan kepada:

(YURAN YANG TELAH DIBAYAR TIDAK AKAN DIPULANGKAN tetapi penggantian peserta dibenarkan tanpa bayaran tambahan. Quality Dynamics Consultancy Sdn Bhd berhak untuk membatalkan atau menangguhkan kursus di atas. Sebarang perubahan akan dimaklumkan dengan kadar segera)

FASILITATOR KURSUS - ENCIK HAMDI OTHMAN

Encik Hamdi Othman berkelulusan MSc Human Resource Administration, University of Scranton, USA dan B Social Science, USM. Beliau menerima berbagai latihan dan di antaranya adalah; Management Consultancy (NPC & FGU, Germany), Advanced Management Consultancy (PSB, Singapore & JICA Japan), Total Quality Management by RIPA Institute, London and TNA by APO, Japan.

Encik Hamdi mempunyai pengalaman sebagai seorang jurulatih, penylaras, juruperunding dan pengurus semasa berkhidmat dengan Malaysia Productivity Corporation (MPC) semenjak 1978. Beliau pernah membentangkan kertas kerja dan menjalankan latihan untuk peserta antarabangsa di Malaysia dan juga di luar negara seperti India, Japan dan Philippines.

Bidang kemahiran Encik Hamdi adalah keusahawanan, komunikasi interpersonal yang efektif, TNA, TQM. Motivasi dan Kepuasan Kerja, Kepimpinan, Rancangan Strategic, 5S dan Pengurusan Am. Pelangan beliau termasuk Petronas Dagang, Asian Productivity Organization, Fujitsu, Toshiba, Ryoden, Dewan Bandaraya KL, Internacional Islamic University Malaysia, Dewan Bahasa & Pustaka, PNB dan banyak lagi syarikat-syarikat antarabangsa dan tempatan yang terkenal.