Quality Dynamics Consultancy Sdn Bhd mempersembahkan

Feb 25 - 26, 2020 (9 pagi - 5 petang) di Holiday Inn Kuala Lumpur Glenmarie

Kemahiran Penyeliaan yang Berkesan

(penceramah: Encik Hamdi Othman )

objektif

Di akhir kursus ini para peserta  sepatutnya dapat:

-    Mengukuhkan kemahiran penyeliaan dan memahami bagaimana
      menggunanya sebagai alat strategik;
-    Memaksimakan keberkesanan kemahiran penyeliaan, minimakan
      yang tidak efektif dan membina budaya kualiti,inovasi dan
      kecemerlangan dalam organisasi mereka; dan
-    Memahami bagaimana hendak menjadi jurulatih, kaunselor dan

kandungan

1. Penyelia Dalam Kurun 21
     •    Ciri-ciri Penyelia
     •    Peranan & tanggungjawab
     •    Kepentingan kemahiran kemanusiaan

2. Kemahiran Komunikasi Interpersonal yang Berkesan
     •    Kemahiran mendengar
     •    Halangan komunikasi
     •    Membina hubungan
     •    Latihan 1

3. Penambahbaikan Prestasi Pekerja
     •    Formula Prestasi
     •    Mengenalpasti ekspektasi kerja
     •    Membantu pekerja mencapai prestasi
     •    Menilai prestasi

4. Pembangunan Manusia
     •    Latihan & kejurulatihan
     •    TNA & Pelan Kerjaya

5. Kemahiran Delegasi
     •    Mengapa Delegasi?
     •    Apakah Delegasi?
     •    Bagaimanakah kaedah Delegasi?
     •    Kesilapan dalam Delegasi

6. Motivasi
     •    Apakah Motivasi?
     •    Motivasi kearah prestasi cemerlang

7. Penyelia sebagai Pemimpin
     •    Stail kepimpinan
     •    Memimpin untuk kejayaan
     •    Membina pasukan yang Berjaya
     •    Latihan 2

8. Penyelia dalam Peranan Pengurusan
     •    Merancang, Menyelaras, Mengarah & Mengawal
     •    Latihan 3

9.  Latihan: Projek P&Q

10. Rumusan dan Penilaian
    

metodologi

Kaedah yang akan digunakan ialah syarahan, perbincangan kuiz, sesi
soal jawab dan latihan.

peserta

Penyelia dan eksekutif lain yang prestasi mereka bergantung kepada kebolehan
mereka memimpin, mengurus dan cemerlang dalam hubungan manusia yang
berkesan di tempat kerja.

pelaburan yuran / pendaftaran awal sebelum atau pada 11/02/2020

Biasa: RM 1,595.00 nett / RM1,495.00 nett setiap peserta

Diskaun Kumpulan: RM1,495.00 nett / RM1,395.00 Nett setiap peserta (minima 2 peserta dari syarikat yang sama)

(Yuran termasuk Bahan-bahan Kursus, Makan Tengahari (Bufet), Beg Seminar, Makanan & Minuman Ringan serta Sijil Kehadiran)

pendaftaran & bayaran


PROGRAM INI BOLEH DITUNTUT DI BAWAH SKIM "SBL"

PENDAFTARAN boleh dibuat secara "online" di halaman www.qdc.com.my ATAU hubungi 03-78054587 / 03-78044196. Talian telefon dibuka dari pukul 8:30 pagi sehingga 6:00 petang setiap hari Isnin hingga Jumaat.

Setiap PENDAFTARAN mestilah disertakan bersama BAYARAN.

Borang pendaftaran yang telah lengkap serta cek di atas nama "Quality Dynamics Consultancy Sdn Bhd" hendaklah diserahkan atau difaxkan kepada:

(YURAN YANG TELAH DIBAYAR TIDAK AKAN DIPULANGKAN tetapi penggantian peserta dibenarkan tanpa bayaran tambahan. Quality Dynamics Consultancy Sdn Bhd berhak untuk membatalkan atau menangguhkan kursus di atas. Sebarang perubahan akan dimaklumkan dengan kadar segera)

FASILITATOR KURSUS - ENCIK HAMDI OTHMAN

Encik Hamdi Othman berkelulusan MSc Human Resource Administration, University of Scranton, USA dan B Social Science, USM. Beliau menerima berbagai latihan dan di antaranya adalah; Management Consultancy (NPC & FGU, Germany), Advanced Management Consultancy (PSB, Singapore & JICA Japan), Total Quality Management by RIPA Institute, London and TNA by APO, Japan.

Encik Hamdi mempunyai pengalaman sebagai seorang jurulatih, penylaras, juruperunding dan pengurus semasa berkhidmat dengan Malaysia Productivity Corporation (MPC) semenjak 1978. Beliau pernah membentangkan kertas kerja dan menjalankan latihan untuk peserta antarabangsa di Malaysia dan juga di luar negara seperti India, Japan dan Philippines.

Bidang kemahiran Encik Hamdi adalah keusahawanan, komunikasi interpersonal yang efektif, TNA, TQM. Motivasi dan Kepuasan Kerja, Kepimpinan, Rancangan Strategic, 5S dan Pengurusan Am. Pelangan beliau termasuk Petronas Dagang, Asian Productivity Organization, Fujitsu, Toshiba, Ryoden, Dewan Bandaraya KL, Internacional Islamic University Malaysia, Dewan Bahasa & Pustaka, PNB dan banyak lagi syarikat-syarikat antarabangsa dan tempatan yang terkenal.