Quality Dynamics Consultancy Sdn Bhd mempersembahkan

Mac 10 - 11, 2020 (9 pagi - 5 petang) di Holiday Inn Kuala Lumpur Glenmarie

Amalan 5S (Konsep, Pelaksanaan dan Audit)

(penceramah: Encik Tan Por Sing )

objektif

1.  Menyediakan syarikat untuk Amalan 5S
2.  Membina pelan tindakan Amalan 5S
3.  Memahami Kaizen dan Impak pengurangan pembaziran 5S
4.  Memahami keperluan Audit untuk mengekalkan amalan 5S
 

kandungan

Modul  1:  Amalan 5S, Pembaziran dan Kaizen
1.  Memahami Pembaziran
      -    Bagaimana masa operasi ditentukan
      -    7 Jenis Pembaziran

2.  Pendekatan Teknik KAIZEN
      -    Apa itu teknik KAIZEN?
      -    Aspek Persamaan pelbagai program Kaizen
      -    Turutan yang dicadangkan bagi melaksanakan Program Kaizen
     Kerja Berkumpulan

Modul  2:   Memahami Konsep, Amalan dan Impak  5S
1.  Objektif dan Faedah 5S
      -    5S menyumbang kearah Produktiviti, Kualiti, Kos, Penghantaran,
            Keselamatan dan Semangat
      -    Empat Objektif Utama Program 5S
      -    Tiga jenis tempat kerja

2.  Konsep, Prinsip-prinsip  dan Contoh Amalan 5S
     1S:  Seiri
          Konsep Seiri
          Strategi Tag-merah(Red-Tag Strategy)
          Bagaimana menjalankan aktiviti-aktiviti Seiri
          Contoh amalan Seiri yang cemerlang
     2S:  Seiton
          Konsep Seiton
          7 Prinsip Seiton
          Bagaimana menjalankan aktiviti-aktiviti Seiton
          Contoh amalan Seiton yang cemerlang
     3S:  Seiso
          Konsep Seiso
          Amalan baik Seiso
          Contoh amalan Seiso yang cemerlang
     4S:  Seiketsu
          Konsep Seiketsu
          Apa yang perlu distandardisasikan?
          Sampel Piawai 5S
          Kawalan Visual
     5S:  Shitsuke
          Konsep Shitsuke
          Aktiviti-aktiviti Shitsuke

     2.1  Gambar-gambar Sampel Amalan 5S yang cemerlang
           
3.  Impak 5S kepada Proses kerja (KPI)
      -  Kuantitatif
      -  Kualitatif
      -  Petunjuk Budaya Kerja
     Kerja Berkumpulan

Modul  3:   Pelaksanaan 5S
1.  Langkah-langkah Pelaksanaan Program 5S
       -  6 Langkah Pelan Induk untuk pelaksanaan 5S
         Langkah 1.   Persediaan
         Langkah 2.   Pengumuman rasmi CEO
         Langkah 3.   Pembersihan oleh semua
         Langkah 4.   Permulaan Seiri
         Langkah 5.   Seiri, Seiton dan Seiso harian
         Langkah 6.   Audit 5S berkala

2.  Empat Kunci Utama bagi Pelaksanaan 5S yang berjaya

Kerja Berkumpulan

Modul  4:  Audit 5S
1.  Audit 5S - Penilaian Keberkesanan Pelaksanaan 5S
      -  Jenis-jenis Audit 5S
      -  Contoh Kriteria Audit 5S
            - Dimensi Pemarkahan Audit 5S
      -  Audit 5S secara Langsung

Kerja Kumpulan:
Pelan Tindakan bagi Pelaksanaan Amalan 5S
-  Kajian kes bagi meningkatkan pemahaman konsep 5S
-  Audit secara langsung

metodologi

Persembahan Power Point, Kerja Berkumpulan, Kajian Kes dan Sesi Soal Jawab.

peserta

-  Semua Eksekutif dan Kakitangan
-  Eksekutif Peningkatan Kualiti
-  Kakitangan Keselamatan dan Kesihatan
-  Penyelia

pelaburan yuran / pendaftaran awal sebelum atau pada 25/02/2020

Biasa: RM 1,595.00 / RM1,495.00 setiap peserta

Diskaun Kumpulan: RM1,495.00 / RM1,395.00 setiap peserta (minima 2 peserta dari syarikat yang sama)

(Yuran termasuk Bahan-bahan Kursus, Makan Tengahari (Bufet), Beg Seminar, Makanan & Minuman Ringan serta Sijil Kehadiran)

pendaftaran & bayaran


PROGRAM INI BOLEH DITUNTUT DI BAWAH SKIM "SBL"

PENDAFTARAN boleh dibuat secara "online" di halaman www.qdc.com.my ATAU hubungi 03-78054587 / 03-78044196. Talian telefon dibuka dari pukul 8:30 pagi sehingga 6:00 petang setiap hari Isnin hingga Jumaat.

Setiap PENDAFTARAN mestilah disertakan bersama BAYARAN.

Borang pendaftaran yang telah lengkap serta cek di atas nama "Quality Dynamics Consultancy Sdn Bhd" hendaklah diserahkan atau difaxkan kepada:

(YURAN YANG TELAH DIBAYAR TIDAK AKAN DIPULANGKAN tetapi penggantian peserta dibenarkan tanpa bayaran tambahan. Quality Dynamics Consultancy Sdn Bhd berhak untuk membatalkan atau menangguhkan kursus di atas. Sebarang perubahan akan dimaklumkan dengan kadar segera)

FASILITATOR KURSUS - ENCIK TAN POR SING

Berasal dari Kelantan, Ketua Juruperunding dan Jurulatih Quality Dynamics Consultancy Sdn Bhd., Encik Tan berpengalaman lebih daripada 20 tahun  dalam bidang Peningkatan Kualiti dan Produktiviti. Pengalaman kerja Encik Tan juga termasuk mengurus jabatan pengeluaran, penyelenggaraan dan operasi syarikat.

Antara pengalaman Encik Tan dalam latihan dan perundingan termasuk teknik-teknik Operasi dan Peningkatan seperti TQM, QCC/ICC, SPC, ISO 9000, 5S, QC Tools, Kaji Kerja, Amalan Kaizen, Pengurusan Fail dan Rekod, Pengurusan Stor dan Inventori, Keselamatan Perusahaan dan lain-lain lagi. 

Pelanggan-pelanggan Encik Tan dalam latihan dan perundingan merangkumi antara syarikat antarabangsa dan tempatan termasuk Saudi Iron & Steel Company di Saudi Arabia, Western Digital, Freescale, Samsung, PNB, Perodua, Panasonic, Acidchem International, Sime Darby, Petron Malaysia Refining & Marketing, Dyson Manufacturing, Prince Court Medical Centre, Rahim & Co., TNB, Petronas Gas, Bumi Armada,  MMHE, Indah Water, Litrak, Institute Technology Perak, NAM Institute for the Empowerment of Women (NIEW).

Encik Tan adalah seorang Jurutera Mekanikal berkelulusan BSc in Mechanical Engineering dari Strathclyde University, Scotland dan MSc. (with Distinction) in Manufacturing Systems Engineering dari Warwick University, England.  Beliau pernah menghadiri program latihan di Jepun, Australia, The Netherland, India, Taiwan, Filipina, Thailand, Singapura dan juga di Malaysia. 

Belaiu juga juruaudit ISO 9000 dan ISO 14000 yang bertauliah dan beliau telah membantu banyak syarikat dalam mencapai ISO 9001. Beliau menghadiri dan mendapat kelulusan dalam program-program seperti IRCA registered auditing quality system course (lead auditor training course) dan EARA approved advanced EMS auditing course for quality personnel.

Encik Tan pernah menghakimi konvensyen-konvensyen ICC/QCC/QIT sebagai Panel Penilai Konvensyen seperti PNB National Innovations and Quality Convention, Rapid KL ICC Konvensyen dan juga pernah sebagai Ketua Panel Penilai di Konvensyen Kebangsaan MPC.dan MAMPU

Encik Tan mewaikili Malaysia sebagai “National Quality Management Expert”.di Persidangan Antarabangsa Anugerah Pengurusan Kualiti di Tokyo yang ditaja oleh Asian Productiviti Organization (APO). Beliau juga mempunyai “blue-card” antarabangsa sebagai pengamal Teknik Methods-Time Measurement dari  Persatuan M-TM United Kingdom. 

Encik Tan fasih dalam Bahasa Malaysia dan Inggeris