Quality Dynamics Consultancy Sdn Bhd mempersembahkan

Mac 10 - 11, 2020 (9 pagi - 5 petang) di Holiday Inn Kuala Lumpur Glenmarie

Amalan Kaizan (untuk Meningkatkan Kecekapan Proses)

(penceramah: Encik Tan Por Sing )

objektif

        1.   Melaksanakan Kaizen untuk meningkatkan kecekapan proses.
        2.   Memahami objektif proses dan bagaimana ia selaras dengan
               kepuasan pelanggan.
        3.   Memahami jenis-jenis pembaziran dan punca-puncanya.
        4.   Memahami dan melaksanakan teknik-teknik kaizen untuk penambahbaikan.

kandungan

1.  Memahami Proses
      - Proses Input: 4M+1E
      - Proses Output
      - Objektif Proses
      - Fakta QCDSM
      - Kepuasan Pelanggan

2.  Tujuh Pembaziran Proses
      1.  Pengeluaran yang berlebihan
      2.  Kecacatan
      3.  Masa Menunggu
      4.  Inventori/WIP
      5.  Pengangkutan
      6.  Proses
      7.  Pergerakan

3.  Kaizen dan Jenis-Jenis Kaizen
      -  Konsep dan Falsafah
      -  Tanggungjawab untuk Kaizen - Pengurusan Atasan, 
          Pengurusan Pertengahan, Penyelia dan Pekerja
      -  Impak Kaizen
      -  Genba Kaizen, Fokus Kaizen dan Spot Kaizen
     
     Kerja Berkumpulan 1

4.  Memahami Muri, Mura dan Muda- Difinisi Kaizen
       - Muri (Tidak Munasabah)
       - Mura (Tidak Stabil)
       - Muda (Pembaziran) 

5.  Teknik-teknik Kaizen yang popular
      - Amalan 5S
      - QCC/ICC
      - Kaji Kerja
      - Poka Yoke
      - Just-in-Time
      - TQM

6Alat Penyelesaian Masalah yang popular: 7 Alat QC
      - Gambarajah Sebab-akibat
      - Gambarajah Pareto
      - Carta dan Garf
      - Histogram
      - Gambarajah Sebaran
      - Stratifikasi
      - Kertas semak

    Kerja Berkumpulan 2

7.  Mengurangkan Pembaziran Proses melalui Kaizen Mapping Proses
      
Langkah 1 -  Mebentuk Kaizen Process Map melalui kertas semak
       Langkah 2 -  Isikan maklumat yang berkaitan
       Langkah 3 -  Senaraikan proses/aktiviti
       Langkah 4 -  Mengenalpasti setiap proses melalui simbol: Angkut,
                            Lenggah, Operasi, Pemeriksa dan Simpanan Tetap
       Langkah 5 -   Mengenalpasti masa dan kos
       Langkah 6 -  Berikhtiar untuk menghapuskan kos daripada aktiviti yang
                            tidak produktif

    Kerja Berkumpulan 3

8.  4 Prinsip Penambahbaikan Proses:
   
   Prinsip ECRS
        E - Hapuskan (Elimanation)
        C - Gabungkan (Combine)
        R - Susun Semula (Rearrange)
        S - Menyenangkan (Simplify)

9.  Perancangan untuk Perlaksanaan Kaizen
      - 
Komitmen Pengurusan
      - 
Memilih Project Pilot
      - 
Jawatankuasa Perlaksanaan
      - 
Pendekatan secara menyeluruh kesedaran kaizen
      - 
Peringkat Perlaksanaan
      - 
Penilaian dan Penghargaan


metodologi

Persembahan Power Point , Perbincangan Berkumpulan, Kajian Kes, Latihan dan Sesi soal jawab.

peserta

Pengurus, Eksekutif, penyelia dan semua yang melibat dalam penambahbaikan proses.

pelaburan yuran / pendaftaran awal sebelum atau pada 25/02/2020

Biasa: RM 1,595.00 / RM1,495.00 setiap peserta

Diskaun Kumpulan: RM1,495.00 / RM 1,395.00 setiap peserta (minima 2 peserta dari syarikat yang sama)

(Yuran termasuk Bahan-bahan Kursus, Makan Tengahari (Bufet), Beg Seminar, Makanan & Minuman Ringan serta Sijil Kehadiran)

pendaftaran & bayaran


PROGRAM INI BOLEH DITUNTUT DI BAWAH SKIM "SBL"

PENDAFTARAN boleh dibuat secara "online" di halaman www.qdc.com.my ATAU hubungi 03-78054587 / 03-78044196. Talian telefon dibuka dari pukul 8:30 pagi sehingga 6:00 petang setiap hari Isnin hingga Jumaat.

Setiap PENDAFTARAN mestilah disertakan bersama BAYARAN.

Borang pendaftaran yang telah lengkap serta cek di atas nama "Quality Dynamics Consultancy Sdn Bhd" hendaklah diserahkan atau difaxkan kepada:

(YURAN YANG TELAH DIBAYAR TIDAK AKAN DIPULANGKAN tetapi penggantian peserta dibenarkan tanpa bayaran tambahan. Quality Dynamics Consultancy Sdn Bhd berhak untuk membatalkan atau menangguhkan kursus di atas. Sebarang perubahan akan dimaklumkan dengan kadar segera)

FASILITATOR KURSUS - ENCIK TAN POR SING

Berasal dari Kelantan, Ketua Juruperunding dan Jurulatih Quality Dynamics Consultancy Sdn Bhd., Encik Tan berpengalaman lebih daripada 20 tahun  dalam bidang Peningkatan Kualiti dan Produktiviti. Pengalaman kerja Encik Tan juga termasuk mengurus jabatan pengeluaran, penyelenggaraan dan operasi syarikat.

Antara pengalaman Encik Tan dalam latihan dan perundingan termasuk teknik-teknik Operasi dan Peningkatan seperti TQM, QCC/ICC, SPC, ISO 9000, 5S, QC Tools, Kaji Kerja, Amalan Kaizen, Pengurusan Fail dan Rekod, Pengurusan Stor dan Inventori, Keselamatan Perusahaan dan lain-lain lagi. 

Pelanggan-pelanggan Encik Tan dalam latihan dan perundingan merangkumi antara syarikat antarabangsa dan tempatan termasuk Saudi Iron & Steel Company di Saudi Arabia, Western Digital, Freescale, Samsung, PNB, Perodua, Panasonic, Acidchem International, Sime Darby, Petron Malaysia Refining & Marketing, Dyson Manufacturing, Prince Court Medical Centre, Rahim & Co., TNB, Petronas Gas, Bumi Armada,  MMHE, Indah Water, Litrak, Institute Technology Perak, NAM Institute for the Empowerment of Women (NIEW).

Encik Tan adalah seorang Jurutera Mekanikal berkelulusan BSc in Mechanical Engineering dari Strathclyde University, Scotland dan MSc. (with Distinction) in Manufacturing Systems Engineering dari Warwick University, England.  Beliau pernah menghadiri program latihan di Jepun, Australia, The Netherland, India, Taiwan, Filipina, Thailand, Singapura dan juga di Malaysia. 

Belaiu juga juruaudit ISO 9000 dan ISO 14000 yang bertauliah dan beliau telah membantu banyak syarikat dalam mencapai ISO 9001. Beliau menghadiri dan mendapat kelulusan dalam program-program seperti IRCA registered auditing quality system course (lead auditor training course) dan EARA approved advanced EMS auditing course for quality personnel.

Encik Tan pernah menghakimi konvensyen-konvensyen ICC/QCC/QIT sebagai Panel Penilai Konvensyen seperti PNB National Innovations and Quality Convention, Rapid KL ICC Konvensyen dan juga pernah sebagai Ketua Panel Penilai di Konvensyen Kebangsaan MPC.dan MAMPU

Encik Tan mewaikili Malaysia sebagai “National Quality Management Expert”.di Persidangan Antarabangsa Anugerah Pengurusan Kualiti di Tokyo yang ditaja oleh Asian Productiviti Organization (APO). Beliau juga mempunyai “blue-card” antarabangsa sebagai pengamal Teknik Methods-Time Measurement dari  Persatuan M-TM United Kingdom. 

Encik Tan fasih dalam Bahasa Malaysia dan Inggeris