Quality Dynamics Consultancy Sdn Bhd mempersembahkan

Ogos 11 - 12, 2020 (9 pagi - 5 petang) di Holiday Inn Kuala Lumpur Glenmarie

7 Alat QC Baru aka Alat Perancangan Pengurusan

(Konsep & Penggunaan)

(penceramah: Encik Tan Por Sing )

objektif

1.    Perancangan Pengurusan lebih efektif dengan kegunaan Alat-alat
       yang sesuai
2.    Kreativiti dalam Penyelesaian Masalah dengan kegunaan Gambarajah Afiniti
3.    Mengenalpasti Punca Masalah dengan menyeluruh dengan kegunaan
       Gambarajah Hubungkait
4.    Penyelesaian Masalah kerja melalui Gambarajah Pokok
5.    Mind Mapping proses untuk meramal sesuatu keputusan dengan
        kegunaan CPPK
6.    Membentuk perhubungan dan mengambil keputusan yang tepat dengan kegunaan
       Gambarajah Matrik
7.    Mengenalpasti Critical Path untuk Memantau Jangkamasa dan Agihan Sumber
       Projek dengan kegunaan Gambarajah Anak Panah

kandungan

Modul 1:  Perancangan Pengurusan
1.  Perancangan Pengurusan berpandu kepada Kitaran PDCA
       -  Rancang
       -  Laksana
       -  Pemeriksa
       -  Tindakan
2.  Alat-alat Perancangan Pengurusan  7 Alat QC Baru 
       -  Integrasi Data Bahasa dan Data Numerik
       -  Pembatasan  7 Alat QC  (Tradisi)
       -  Data Numerik dan Data Bahasa
       -  Membentuk Semangat Berpasukan

Modul 2:  Penyelesaian Masalah Secara Kreatif
(Gambarajah Afiniti)
     
  -  Menggunakan Kad untuk Brainstorming
       -  Kreativiti dengan menggunakan Otak Kanan
       -  Apa? adalah Perkataan Kunci
       -  Contoh kegunaan Gambarajah Afiniti di tempat kerja
       -  Kerja Berkumpulan untuk membentuk Gambarajah Afiniti

Modul 3:  Mengenalpasti dan Menganalisa Punca Masalah secara
                 menyeluruh
(Gambarajah Hubungkait)
      
-  Sebab dan Akibat dihubungkaitkan dengan anak panah
       -  Punca-punca masalah dikumpulkan dengan kegunaan Kad-kad
       -  Mengapa? adalah Perkataan Kunci
       -  Proses mengenalpasti punca-punca adalah menyluruh
       -  Contoh kegunaan Gambarajah Hubungkait di tempat kerja
       -  Kerja Berkumpulan untuk membentuk Gambarajah Hubungkait

Modul 4:  Penyelesaian Masalah secara Sistematik
(Gambarajah Pokok)
      
-  Sasaran dan Cara dihubungkan secara sistematik
       -  Kegunaan Kad-kad untuk Brainstorming
       -  Bagaimana? adalah Perkataan Kunci
       -  Carta Rancangan Aktiviti mengenapkan kegunaan Gambarajah  Pokok
       -  Contoh kegunaan Gambarajah Pokok di tempat kerja
       -  Kerja Berkumpulan untuk membentuk Gambarajah Pokok

Modul 5:  Membuat Keputusan
(Gambarajah Matrik dan Matrik Data
                                                      
Analisis)
      
-  Mengenalpasti hubungan antara Sebab dan Akibat
       -  Membuat keputusan yang betul berdasarkan maklumat
       -  Yang Mana? adalah Perkataan Kunci untuk Brainstorming
       -  Simbol-simbol digunakan untuk kawalan visual dan juga
          meningkatkan lagi kekesanan penyampaian
       -  Memahami keadaan melalui  penggabungan antara unsur-unsur 
          atau perkara-perkara.
       -  Contoh kegunaan Gambarajah Matrik di tempat kerja
       -  Kerja Berkumpulan untuk membentuk Gambarajah Matrik

Modul 6:  Ramalan dan Pemantauan Proses sebelum Proses di kendalikan
       
        (Carta Program Proses Keputusan)
       -  Meramalkan dan merancang sesuatu activiti/proses untuk mengelakkan
          kesilapan dan supaya mecapai keputusan yang diingini.
       -  Dokumentasikan aktiviti/proses sebelum aktiviti/proses dikendalikan
       -  Meramalkan setiap langkah dan rintangan-rintangan yang bakal dihadapi
       -  Alat Pencegahan kesilapan yang efektif
       -  Jika, Maka? adalah Perkataan Kunci untuk Brainstorming
       -  Contoh kegunaan Gambarajah CPPK di tempat kerja
       -  Kerja Berkumpulan untuk membentuk Gambarajah CPPK

Modul 7:  Memantau Jangkamasa dan Agihan Sumber Projek
               
(Gambarajah Anak Panah)
      
-  Apa itu Critical Path dalam rancangan projek?
       -  Mengenalpasti dan mengukur Critical path
       -  Perbandingan antara Anak Panah dengan Carta Gantt
       -  Bila?  adalah Perkataan Kunci
       -  Contoh kegunaan Anak Panah di tempat kerja
       -  Kerja Berkumpulan untuk membentuk Anak panah

     7.1  Persembahan Multimedia Projek Peningkatan Kualiti dan Kegunaan
            7 Alat QC Baru
      

metodologi

Persembahan Power Point , Kerja Berkumpulan, Kajian Kes dan latihan.

peserta

Pengurus, Eksekutif, Fasilitator dan Ketua Kumpulan ICC dan juga sesiapa yang melibat dalam Projek Peningkatan Kualiti.

pelaburan yuran / pendaftaran awal sebelum atau pada 30/07/2020

Biasa: RM 1,595.00 nett / RM1,495.00 nett setiap peserta

Diskaun Kumpulan: RM1,495.00 nett / RM1,395.00 Nett setiap peserta (minima 2 peserta dari syarikat yang sama)

(Yuran termasuk Bahan-bahan Kursus, Makan Tengahari (Bufet), Beg Seminar, Makanan & Minuman Ringan serta Sijil Kehadiran)

pendaftaran & bayaran


PROGRAM INI BOLEH DITUNTUT DI BAWAH SKIM "SBL"

PENDAFTARAN boleh dibuat secara "online" di halaman www.qdc.com.my ATAU hubungi 03-78054587 / 03-78044196. Talian telefon dibuka dari pukul 8:30 pagi sehingga 6:00 petang setiap hari Isnin hingga Jumaat.

Setiap PENDAFTARAN mestilah disertakan bersama BAYARAN.

Borang pendaftaran yang telah lengkap serta cek di atas nama "Quality Dynamics Consultancy Sdn Bhd" hendaklah diserahkan atau difaxkan kepada:

(YURAN YANG TELAH DIBAYAR TIDAK AKAN DIPULANGKAN tetapi penggantian peserta dibenarkan tanpa bayaran tambahan. Quality Dynamics Consultancy Sdn Bhd berhak untuk membatalkan atau menangguhkan kursus di atas. Sebarang perubahan akan dimaklumkan dengan kadar segera)

FASILITATOR KURSUS - ENCIK TAN POR SING

Berasal dari Kelantan, Ketua Juruperunding dan Jurulatih Quality Dynamics Consultancy Sdn Bhd., Encik Tan berpengalaman lebih daripada 20 tahun  dalam bidang Peningkatan Kualiti dan Produktiviti. Pengalaman kerja Encik Tan juga termasuk mengurus jabatan pengeluaran, penyelenggaraan dan operasi syarikat.

Antara pengalaman Encik Tan dalam latihan dan perundingan termasuk teknik-teknik Operasi dan Peningkatan seperti TQM, QCC/ICC, SPC, ISO 9000, 5S, QC Tools, Kaji Kerja, Amalan Kaizen, Pengurusan Fail dan Rekod, Pengurusan Stor dan Inventori, Keselamatan Perusahaan dan lain-lain lagi. 

Pelanggan-pelanggan Encik Tan dalam latihan dan perundingan merangkumi antara syarikat antarabangsa dan tempatan termasuk Saudi Iron & Steel Company di Saudi Arabia, Western Digital, Freescale, Samsung, PNB, Perodua, Panasonic, Acidchem International, Sime Darby, Petron Malaysia Refining & Marketing, Dyson Manufacturing, Prince Court Medical Centre, Rahim & Co., TNB, Petronas Gas, Bumi Armada,  MMHE, Indah Water, Litrak, Institute Technology Perak, NAM Institute for the Empowerment of Women (NIEW).

Encik Tan adalah seorang Jurutera Mekanikal berkelulusan BSc in Mechanical Engineering dari Strathclyde University, Scotland dan MSc. (with Distinction) in Manufacturing Systems Engineering dari Warwick University, England.  Beliau pernah menghadiri program latihan di Jepun, Australia, The Netherland, India, Taiwan, Filipina, Thailand, Singapura dan juga di Malaysia. 

Belaiu juga juruaudit ISO 9000 dan ISO 14000 yang bertauliah dan beliau telah membantu banyak syarikat dalam mencapai ISO 9001. Beliau menghadiri dan mendapat kelulusan dalam program-program seperti IRCA registered auditing quality system course (lead auditor training course) dan EARA approved advanced EMS auditing course for quality personnel.

Encik Tan pernah menghakimi konvensyen-konvensyen ICC/QCC/QIT sebagai Panel Penilai Konvensyen seperti PNB National Innovations and Quality Convention, Rapid KL ICC Konvensyen dan juga pernah sebagai Ketua Panel Penilai di Konvensyen Kebangsaan MPC.dan MAMPU

Encik Tan mewaikili Malaysia sebagai “National Quality Management Expert”.di Persidangan Antarabangsa Anugerah Pengurusan Kualiti di Tokyo yang ditaja oleh Asian Productiviti Organization (APO). Beliau juga mempunyai “blue-card” antarabangsa sebagai pengamal Teknik Methods-Time Measurement dari  Persatuan M-TM United Kingdom. 

Encik Tan fasih dalam Bahasa Malaysia dan Inggeris